Budowa silnika elektrycznego

Budowa silnika elektrycznego

Istnieje wiele silników elektrycznych o różnorodnej konstrukcji i odmiennych parametrach, jednak niezależnie od rodzaju są podobnie skonstruowane. W tym artykule omawiamy, z jakich elementów się składają i za co odpowiadają poszczególne podzespoły. Przeczytaj i dowiedz się, jak wygląda budowa silnika elektrycznego. Zachęcamy też do zapoznania się z artykułem, w którym wyjaśniamy, jak działa silnik elektryczny – wiedza w nim zebrana jest ściśle powiązania z budową napędu.

Stojan

Zadaniem silników elektrycznych jest wytworzenie energii mechanicznej z elektrycznej. W tym celu powstaje pole magnetyczne, które tworzy się poprzez oddziaływanie biegunów magnetycznych zlokalizowanych w stojanie, czyli obudowie silnika elektrycznego. Pełni ona funkcję konstrukcyjną, a więc zabezpiecza wszystkie mechanizmy i stabilizuje ich pracę. Stojan z reguły jest wykonywany z żeliwa lub aluminium – to nieruchomy element, w którym obraca się wirnik. Wyjątkiem są napędy z wirującym stojanem, jednak ich zastosowanie jest mocno ograniczone.

Stojan silnika elektrycznego (z puszką przyłęczeniową u góry)

Stojan jest podzielony na dwie części:

  • kadłub – właśnie on odgrywa rolę zewnętrznej obudowy, w której umieszcza się bieguny magnetyczne, a wykonuje się ją z żeliwa lub aluminium,
  • rdzeń – zawiera uzwojenie pierwotne znajdujące się w sprasowanych, odizolowanych od siebie blachach, a jego rolą jest generowanie strumienia magnetycznego w polu magnetycznym.

Uzwojenie wyprowadzane jest do tabliczki zaciskowej w celu podłączenia do zewnętrznego źródła prądu w trójkąt lub gwiazdę. W momencie zamknięcia obwodu elektrycznego wraz z uzwojeniem wtórnym (do którego zaraz przejdziemy) zaczyna ono wytwarzać strumień magnetyczny, w efekcie czego powstają prądy wprawiające w ruch element obrotowy (wirnik).

Oczywiście istnieją również silniki elektryczne, których budowa nie obejmuje stojana, np. ze względu na małe wymiary i zastosowanie wewnątrz innych urządzeń. Stojan jest elementem konstrukcyjnym napędów o nieco większej mocy i konstrukcji, jak np. silniki trójfazowe – używane i nowe znajdują się w naszej ofercie, dlatego w razie zainteresowania kupnem zapraszamy do współpracy.

Wirnik

Wirnik silnika elektrycznego klatkowego.

Właśnie wirnik jest kolejną częścią budowy silnika elektrycznego. Jak sama nazwa wskazuje, podzespół ten wiruje, czyli bezpośrednio generuje moment obrotowy i wytwarza energię mechaniczną pozwalającą na napędzanie urządzeń, maszyn i pojazdów. Jest on zbudowany z wału, na którym może być nawinięte i umieszczone w pakiecie blach uzwojenie wtórne. Końce uzwojenia wyprowadza się do pierścieni ślizgowych zlokalizowanych na wale, po których ślizgają się szczotki. Uzwojenie wtórne wraz z pierwotnym tworzy strumień magnetyczny powodujący ruch wirnika. Tak wygląda budowa silników elektrycznych pierścieniowych, jednak istnieją też klatkowe, których konstrukcja jest nieco inna.

W wariantach klatkowych nie występuje uzwojenia wirnika – zamiast niego stosuje się metalowe pręty, łącząc je z pierścieniami umieszczonymi w pakiecie blach wirnika. Właśnie te pręty odgrywają rolę uzwojenia w elektrycznych silnikach klatkowych. W zależności od rodzaju maszyny na wirniku mogą znajdować się dodatkowe elementy zabezpieczające czy poprawiające precyzję jego pracy, jak łożyska, pierścienie czy podkładki.

Komutator i szczotki

Komutator to element, za pośrednictwem którego prąd dostarczany do uzwojenia płynie w kierunku zapewniającym ciągłe obracanie się wirnika, na którym jest umieszczany. Komutator odpowiada za zmianę wektora energii elektrycznej w taki sposób, żeby była ona zsynchronizowana z ruchem wirnika, z którego uzwojeniem jest bezpośrednio połączony. W budowie silników elektrycznych odgrywa on funkcję prostownika mechanicznego, po którym ślizgają się szczotki w celu dostarczeniu prądu (szczotki mogą też współpracować z pierścieniami ślizgowymi).

Wirnik silnika elektrycznego z komutatorem.

Szczotki mają kształt prostopadłościanów i z reguły są wyprodukowane z grafitu lub stopu metali ze znacznym dodatkiem miedzi. Działają z jednakowym dociskiem, który umożliwiają sprężyny, co z kolei powoduje efekt tarcia i prowadzi do stopniowego zużywania się tego elementu. Choć komutator i szczotki występują w wielu napędach, to nie we wszystkich – istnieją bowiem również warianty pozbawione tego elementu, zwane bezszczotkowymi, w których odpowiedni kierunek obrotu wirnika jest wymuszany w inny sposób, np. poprzez rozmieszczenie cewek w stojanie.

Elementy konstrukcyjne i zabezpieczające

Niezależnie od rodzaju budowa silników elektrycznych obejmuje różnego rodzaju elementy konstrukcyjne i zabezpieczające, które poprawiają stabilność ich działania. Chodzi o wszelkiego typu osłony, śruby, pierścienie, podkładki, tabliczki, nakrętki, tarcze, uszczelki, zaciski, pokrywy i inne podzespoły, które nie mają znaczenia dla podstawowych zasad działania silnika, ale są niezbędne w jego budowie, aby uzyskać precyzję i bezpieczeństwo pracy.

Podobne wpisy